Välkommen till utställningar
där du kan se mina bilder!

2021

Kulturnatta
Öppen ateljé på Ateljé Pallas
29 och 30 oktober 18-22
Koopmansgatan 3, Göteborg

Kerstin Gadd, Lars Hansson Lahn, Jeanette Arkevall och Ylva Junfelt visar målningar, silversmycken och skulpturer.
Välkommen båda kvällarna kl 18-22.
Se hela kulturnattaprogrammet.

Lars Hansson Lahn
Fixorama
30 oktober - 30 November
Kungsgatan 5 i Göteborg

2022

Galleri Svea. Stockholm

11 - 17 mars
Sigrid Gunnarsson, Kerstin Gadd och Lars Hansson Lahn
Galleri Sveas hemsida